Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

2KMM w nowym centrum przetwarzania danych

Od połowy 2011 roku 2KMM korzysta z nowego, jednego z najnowocześniejszych w Europie klastrów profesjonalnych centrów przetwarzania danych (Data Center), zarządzanego przez 3Services Factory.

Nowe Data Center to dla nas i naszych Klientów większe bezpieczeństwo ochrony danych, zapewnienie ciągłości i zwiększenie szybkości dostępu do serwerów.

Data Center jest wyposażone w systemy kontroli dostępu, przeciwdziałania napadom i sabotażom, telewizję przemysłową, system przeciwpożarowy i zapobiegający rozprzestrzenianiu się pożarów oraz w system gaszenia pożarów przeznaczony dla urządzeń elektronicznych. Budynek Data Center zasilany jest przez niezależne linie energetyczne wysokiej mocy i wyposażony w redundantne agregaty prądotwórcze oraz redundantne systemy podtrzymania zasilania UPS.

Centrum spełnia standardy ANSI TIA-942 Tier II i Tier III.

Więcej o Data Center na stronie http://3servicesfactory.com.