Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

2KMM w projekcie „Horyzont 2020"

Miło nam poinformować, że nasza firma bierze udział w projekcie badawczym w ramach Europejskiego Programu Wspierania Działalności Naukowej - "Horyzont 2020".

2KMM jest członkiem międzynarodowego konsorcjum, którego Koordynatorem jest Uniwersytet Medyczny w Zagrzebiu. W skład konsorcjum wchodzi 13 organizacji z 6 krajów Unii Europejskiej, realizując wspólnie projekt II fazy badania klinicznego: Novel Bone Regeneration Drug Osteogrow: Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain o akronimie: OSTEOproSPINE.

W tym trwającym 5 lat badaniu o budżecie 6 mln EUR, 2KMM będzie odpowiedzialne za stworzenie elektronicznego CRF, udostępnienie go na naszej platformie do elektronicznego gromadzenia danych - GoResearch™, zarządzanie danymi oraz biostatystykę. Start projektu zaplanowano na styczeń 2018r.

Więcej informacji na temat Osteogrow - innowacyjnym i unikalnym podejściu do rozwoju bezpiecznej, efektywnej i niedrogiej terapii regeneracji kości, można znaleźć pod adresem http://osteogrow.eu/.

W związku z uczestnictwem w projekcie OSTEOproSPINE zostaliśmy zaproszeni przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej do przedstawienia naszych dotychczasowych doświadczeń związanych z projektem podczas spotkania „Dzień informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2018-2020.”

Wydarzenie było dedykowane przedstawicielom instytucji naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicielom punktów kontaktowych oraz jednostek publicznych. Dodatkowe informacje na temat samego spotkania wraz z prezentowanymi tam materiałami są dostępne na stronie organizatora [link].