Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Benchmarking szpitali


2KMM tworzy dla firmy PCSM system porównawczej oceny szpitali.

Użytkownikiem systemu będzie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych.

Zadaniem systemu jest generowanie raportów zarządczych porównujących określone cechy pojedynczego szpitala z tymi samymi cechami całej badanej grupy.

PCSM zajmuje się wspieraniem świadczeniodawców usług medycznych (przede wszystkim szpitali) w jak najefektywniejszym zarządzaniu podległymi jednostkami przez dostarczanie im wiedzy na temat otoczenia i warunków działania świadczeniodawcy.

Więcej o PCSM na stronie www.pcsm.pl.