Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

GoInsights™ - przedstawiamy nową platformę badawczą

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym produktem – platformą GoInsights™.

Ta sprytna aplikacja pozwala zaprojektować i przeprowadzić badanie ankietowe, ewaluację, szkolenie, a nawet proste badanie obserwacyjne w wyjątkowo krótkim czasie. Więcej informacji wraz z wersją demonstracyjną na stronie www.goinsights.net/pl.