Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

GoResearch™ na warsztatach studiów podyplomowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Już po raz trzeci z rzędu nasza platforma GoResearch™ została wykorzystana na potrzeby zajęć warsztatowych z elektronicznej karty obserwacji pacjenta (eCRF) w ramach studiów podyplomowych pod tytułem „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” przeprowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas warsztatów możliwe było zapoznanie się ze specyfiką pracy z nowoczesnymi narzędziami do elektronicznego gromadzenia danych w badaniach klinicznych (EDC – Electronic Data Collection/Capture), jakim jest platforma GoResearch™. Słuchacze mieli możliwość sprawdzenia w praktyce funkcji systemu wcielając się kolejno w role badacza i monitora badania klinicznego. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie organizacji, planowania i prowadzenia badań klinicznych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku 2015/2016 pod adresem: http://www.badaniakliniczne.mckp.uj.edu.pl/.

Więcej o GoResearch™ znajduje się tutaj.

Zapraszamy!!!