Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

GoResearch™ oraz jakość usług 2KMM docenione przez badaczy

W roku 2013 firma 2KMM bierze udział w realizacji kilkunastu badań obserwacyjnych z wykorzystaniem elektronicznej platformy GoResearch™. Po zakończeniu jednego z nich, uczestniczący w nim badacze zostali poproszeni o podzielenie się opiniami na temat przebiegu badania oraz poziomu świadczonych przez 2KMM usług. W specjalnie przygotowanym do tego celu ankietowym badaniu satysfakcji*, badacze odpowiedzieli na pytania dotyczące między innymi użytkowania platformy GoResearch™ oraz kontaktów z działem wsparcia klienta 2KMM (HelpDesk).

Jest nam bardzo miło poinformować, że w wyniku przeprowadzonej ankiety udało się potwierdzić wysoką ocenę i jakość platformy GoResearch™ oraz wysoki poziom świadczonych przez 2KMM usług. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kolejnym zagadnieniem było określenie preferencji badaczy co do sposobu realizacji badania, w jakim mieliby możliwość w przyszłości uczestniczyć: elektronicznie (eCRF) czy tradycyjnie (na papierze). Okazało się, że 50% badaczy zdecydowanie preferuje wykorzystanie eCRF, a 13,5% chętnie pozostałoby przy formularzach papierowych (!). Graficzne przedstawienie wyników znajduje się poniżej.

Wszystkim uczestnikom badania serdecznie dziękujemy.

* W badaniu wzięło udział 22 badaczy. Badanie przeprowadzono przy użyciu specjalnie przygotowanych ankiet elektronicznych.