Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Ratuj z sercem


2KMM zostało partnerem informatycznym i technologicznym projektu "Ratuj z sercem - Mapa AED w Polsce”.

Projekt zakłada stworzenie internetowej mapy rozmieszczenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w Polsce. Celem projektu jest ułatwienie lokalizacji AED.

Mapa AED dostępna jest pod adresem www.ratujzsercem.pl.