Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Recertyfikacja PN-EN ISO 9001:2001


Wiemy, że każdy aspekt działalności organizacji ma wpływ na jej efekty, dlatego też realizacja naszych celów zawsze odbywa się z zachowaniem zasad projakościowych. Pełne zadowolenie Klienta, optymalizacja procesów, właściwa organizacja pracy, zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie pracowników - to wartości, które przyświecają nam na każdym kroku. System Zarządzania Jakością traktujemy już jako standard, czego odzwierciedleniem jest uzyskany w 2008r. certyfikat ISO 9001-2001.

W czerwcu 2010r. w 2KMM został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania, wytwarzania i wdrażania technologii informatycznych. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, w efekcie czego w sierpniu 2010r. 2KMM uzyskało recertyfikat ISO 9001-2001.