Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Wizualizacja w monitorowaniu zdalnym

Monitorujesz postępy badań klinicznych? Można ułatwić sobie pracę, korzystając z wizualizacji stanu badania w układzie struktury CRF.

Przygotowaliśmy propozycję dla tych, którzy nie chcą polegać wyłącznie na raportach i tabelkach. Graficzna prezentacja postępów badania ułatwia ocenę sytuacji i od razu wskaże potencjalne zagrożenia. Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem prac koncepcyjnych w postaci interaktywnej prezentacji, która znajduje się pod następującym adresem: http://2kmm.eu/2kmm-labs/matrix-demo-show.html.