Kariera > Miejsce pracy

Miejsce pracy

Środowisko

W 2KMM stawiamy na kreowanie dobrego środowiska pracy dla każdego z naszych pracowników. Priorytetem dla nas jest komfort i satysfakcja z pracy, innowacyjność i rozwój oraz harmonia pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Dbamy o to, żeby przestrzeń pracy w 2KMM była bezpieczna i wygodna.

Mimo hierarchicznej struktury organizacyjnej i wynikających z niej formalnych zależności między pracownikami, w 2KMM preferujemy swobodne, bezpośrednie relacje i sposób komunikacji.

Z wyjątkiem niektórych stanowisk, w 2KMM obowiązuje nieformalny, luźny ubiór.

Zespół

Nasz zespół postrzegamy nie tylko jako grupę ludzi, których łączy praca w 2KMM.

Łączą nas wspólne pasje, wyznajemy zbliżone wartości - mimo, że różnimy się temperamentem, zainteresowaniami i poglądami.

Dbamy o to, aby rozwijać i umacniać zbudowane w naszej grupie koleżeńskie relacje.

Wartości

Jako firma, której fundamentem jest wiedza, budujemy nasz sukces na kreatywnych, otwartych umysłach współpracujących w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Nasza kultura opiera się na zrównoważeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym i silnym poczuciu wspólnoty.

Popieramy otwarty, szczery dialog. Szanujemy indywidualizm i różnice pomiędzy indywidualnościami. Pochodzimy z różnych środowisk, mamy różne umiejętności i różne doświadczenie zawodowe.

Jesteśmy pełni entuzjazmu, ciekawości i chęci pomagania.

Cechuje nas pasja, profesjonalizm, zaangażowanie, uczciwość, odpowiedzialność, otwartość, zrozumienie, i uśmiech.

Wierzymy w to, co robimy i zawsze robimy to z pasją.

Rozwój i kariera

W 2KMM stawiamy na profesjonalizm. Wysoko wykwalifikowani, innowacyjni, entuzjastyczni pracownicy są dla nas najważniejszym aktywem. Oznacza to nieustanne inwestowanie w rozwój kompetencyjny każdego pracownika.

2KMM oferuje swoim pracownikom udział w szkoleniach i kursach – ogólnych i specjalistycznych, wewnętrznych i zewnętrznych. Pracownicy 2KMM mają możliwość certyfikowania się w nowoczesnych technologiach i metodologiach.

Bez względu na obecne kwalifikacje pracownika, naszą ambicją jest rozwijać jeszcze bardziej jego poziom kompetencji.

2KMM dba o to, żeby każdy pracownik mógł zaplanować swoją karierę zgodnie z zainteresowaniami, talentem i potrzebami.

Dzięki stałej współpracy z uczelniami wyższymi możemy zaoferować studentom odbycie praktyk, ciekawe tematy prac dyplomowych i podjęcie pierwszej pracy zawodowej.

ZAINTERESOWANY PRACĄ W 2KMM?

Wyślij nam swoje CV