O nas > Programy UE

Programy UE

Dotacje na Innowacje

Pozyskaliśmy dotacje unijne na projekt rozwojowy:

„Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B oraz narzędzia wspierającego działających w modelu SaaS w celu usprawnienia działań zachodzących między 2KMM a partnerami biznesowymi”

Nazwa beneficjenta: 2KMM Sp. z o.o.
Wartość projektu: 561 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 392 700,00 zł
Okres realizacji: 2014-2015

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".


Innowacyjna Gospodarka

Pozyskaliśmy dotacje unijne na projekt inwestycyjny:

"CUBE - uniwersalne środowisko opisywania obiektów przestrzennych i zdarzeń z nimi związanych"

Nazwa beneficjenta: 2KMM Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 653 572,00 zł
Wartość dofinansowania: 819 885,50 zł
Okres realizacji: 2009-2011

Projekt przewiduje stworzenie środowiska i biblioteki programistycznej do wizualizacji obiektów 3D i do wsparcia gromadzenia i prezentacji danych związanych z tymi obiektami.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".


Bon na innowacje

Pozyskaliśmy fundusze pieniężne na projekt rozwojowy:

"Stworzenie serwera obliczeń i analiz statystycznych, działającego w formie usług dla zewnętrznych procesów klienckich oraz bibliotek dostępowych do tych usług z poziomu platformy .NET"

Nazwa beneficjenta: 2KMM Sp. z o.o.
Wysokość dofinansowania: 15 000,00 zł
Okres realizacji: 2008-2010

Projekt finansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu pilotażowego "Bon na innowacje - Program pilotażowy na lata 2008-2010".


RPO WSL

Pozyskaliśmy dotacje na dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

"Wprowadzenie nowych produktów elementem rozwoju Spółki 2KMM"

Rodzaj projektu: Projekt inwestycyjny
Nazwa beneficjenta: 2KMM Sp. z o.o.
Wartość projektu: 230 885,00 zł
Wartość dofinansowania: 113 550,00 zł
Okres realizacji: 2007-2013

"Wdrożenie i certyfikacja systemów zarządzania wg wymagań norm ISO 9001 i ISO 27001"

Rodzaj projektu: Projekt związany z usługami doradczymi
Nazwa beneficjenta: 2KMM Sp. z o.o.
Wartość projektu: 104 383,20 zł
Wartość dofinansowania: 31 280,00 zł
Okres realizacji: 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl