O nas > Wartości

Nasze wartości

Wartości, na których opieramy i rozwijamy 2KMM, są obecne we wszystkim, co robimy i mówimy.

Otwartość i szczerość

Lubimy przejrzyste umowy i mierzalne kryteria ich realizacji.

Dotrzymujemy swoich zobowiązań i jesteśmy szczerzy, kiedy pojawiają się zmiany w zadaniach i projektach.

Słuchamy naszych Klientów i mamy odwagę przedstawiać nasze zdanie.

Dzielimy się – wiedzą, doświadczeniem i sukcesami.

Lubimy wykazywać inicjatywę i wspieramy tych, którzy ją wykazują.

Lubimy być oceniani – pozytywnie i negatywnie.

Szybko i otwarcie mówimy o zmianach, jakie zachodzą w naszej firmie.

Uczciwość i sumienność

Bierzemy odpowiedzialność za zadania stojące przez naszymi Klientami, jak za nasze własne.

Kiedy nasi Klienci potrzebują pomocy, najpierw działamy, później rozwiązujemy szczegóły formalne.

Głęboko szanujemy umiejętności i kompetencje naszych Kolegów i Klientów.

Czujemy się odpowiedzialni za innych.

Dajemy Klientom najlepsze rozwiązania, nie tylko te, które przynoszą nam największe profity.

Dostarczamy rozwiązania do rąk Klienta – chyba, że chce on inaczej.

Odpowiedzialność

Chcemy, by nasza działalność przyczyniała się do rozwoju społeczności, w otoczeniu której funkcjonujemy.

Wspieramy utalentowanych ludzi, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał w naszej firmie.

Kierujemy się zrównoważeniem i etyką biznesową.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy i działamy.