Usługi CRO > GoProject

Przedstawiamy GoProject™

GoProject™ to platforma aplikacyjna dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, której zadaniem jest wsparcie procesu zarządzania projektem w ramach prowadzania badania klinicznego.

GoProject™ umożliwia rejestrację kontraktów między badaczem a placówkami badawczymi - system zapisuje podstawowe informacje, dzięki którym można zidentyfikować daną umowę/ aneks do umowy (m.in.: nazwę badacza/placówki, datę rozpoczęcia i zakończenia badania, miejsce, w którym badanie jest realizowane).

Na podstawie wcześniej wprowadzonego kontraktu GoProject™ pozwala założyć projekt, edytować go oraz określić jego zadania.

GoProject™ ułatwia tworzenie planu projektu - szczególne znaczenie dla badaczy monitorujących przebieg projektów ma możliwość przypisania konkretnego zadania oraz ilości dni planowanych na jego wykonanie do konkretnej osoby, biorącej udział w danym projekcie badawczym.

Dzięki rejestracji stopnia wykonania zadania w ramach danego projektu GoProject™ umożliwia kontrolę postępu prac badawczych i kierowanie projektem.

GoProject™ usprawnia zarządzanie zasobami, personelem i budżetem badania, zwiększa możliwości dokładniejszego, łatwiejszego i efektywniejszego monitorowania postępu badania w czasie rzeczywistym, umożliwia sprawne zarządzanie kamieniami milowymi oraz raportowanie efektywności projektów.

GoProject™ oferuje uprawnionym użytkownikom globalny dostęp do scentralizowanej, bezpiecznej, dostępnej on-line bazy danych dokumentów powiązanych z badaniem (np. protokoły, aneksy, FAQ, itp.).

GoProject™ jest szyty na miarę. Dla każdej organizacji indywidualnie. Dostępne funkcje pozwalają na stworzenie bardzo skomplikowanego, jednak łatwego w obsłudze środowiska, które odpowiada wymaganiom organizacji, której ma służyć.

GoProject™ powstał we współpracy z firmą KCR S.A. – wiodącym europejskim CRO.

ZAINTERESOWANY PREZENTACJĄ GOPROJECT™?

Skontaktuj się z nami.