Usługi IT > GoQuality

Przedstawiamy GoQuality

GoQuality to system wspomagający tworzenie i zarządzanie modelem jakości w organizacji. Wsparcie to realizowane jest poprzez wprowadzenie systematyki prac, zarządzanie projektami, konfiguracją i wersją, wyrobami gotowymi, ryzykiem, testami oraz zarządzaniem dostępem do informacji.

System został zaprojektowany z myślą o wspomaganiu planowania i realizacji projektów związanych z produkcją, dystrybucją i serwisowaniem małolicznych serii produktów złożonych, o zmiennej konfiguracji oraz podlegających wersjonowaniu.

GoQuality stanowi podstawę dla modelu jakości organizacji i jest przygotowany do modułowej rozbudowy, zgodnie z wymogami użytkownika. Dzięki temu może być dostosowany do jego specyficznych wymagań. Dostarczany jest razem z usługą doradczą mającą na celu opisanie stanu początkowego, zdefiniowanie potrzeb, określenie wizji docelowej, przyszłych korzyści spodziewanych po wdrożeniu narzędzia oraz planu dojścia do stanu docelowego. Dopiero po wykonaniu tych prac możliwe jest przygotowanie systemu w pełni dostosowanego do potrzeb i specyfiki zamawiającego.

GoQuality obejmuje pięć głównych obszarów funkcjonalno-użytkowych: systematyka i opis produktów, obsługa realizacji projektów, obieg wyrobów gotowych i półproduktów, zarządzanie wersją oraz zarządzanie komunikacją i dostępem do informacji.

System umożliwia zadaniowe, finansowe i terminowe ewidencjonowanie i monitorowanie realizacji projektów z nastawieniem na produkty i ich konfigurację. Pozwala na ewidencję etapów prac, zespołów projektowych, wspomaga przydzielanie zadań dla uczestników projektów oraz kontrolę ich realizacji. Umożliwia prowadzenie rejestru ryzyka w projekcie.

System umożliwia prowadzenie ewidencji rodzajów i typów produktów oraz zdefiniowanie dla nich dowolnego zestawu cech, ułatwia definiowanie struktur elementów produktów złożonych, umożliwia zarządzanie konfiguracjami produktów i wersjami ich elementów, w tym wersjami oprogramowania i dokumentacji.

GoQuality wyposażony jest w funkcje pozwalające na śledzenie ruchu wyrobów gotowych i półproduktów, prowadzenie ewidencji operacji magazynowych i poza magazynowych: przyjęć, wydań oraz przesunięć wewnętrznych i zewnętrznych produktów. Pozwala na rejestrację dokumentów związanych z obrotem produktami.

GoQuality wspiera zarząd przedsiębiorstwa w planowaniu i organizacji projektów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, marketingowych i innego typu projektów.

System dostarcza kadrze zarządzającej bieżącej informacji, pozwalając koncentrować się na najważniejszych pryncypiach każdego projektu: ciągłej zasadności biznesowej, korzystaniu z doświadczeń, zdefiniowaniu ról i obowiązków, zarządzaniu etapowym, zarządzaniu z wykorzystaniem tolerancji, koncentracji na produktach projektu i dostosowaniu do warunków projektu.

Wspiera podstawowe narzędzia i techniki projektowe takie jak: zarządzanie jakością, ocenę ryzyka i uzasadnienie biznesowe projektów, pozwala na efektywne zarządzanie zmianami i konfiguracją produktów oraz bieżące śledzenie postępów w realizacji prac.

Funkcjonalność systemu uwzględnia specyfikę projektów i ich cech, które odróżniają projekty od zwykłej działalności biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów, w których produkty i proces ich wytwarzania występują w różnych, zmiennych konfiguracjach i wersjach.

GoQuality uwzględnia unikalność i wielofunkcyjność projektów – każdy projekt w systemie prowadzony jest oddzielnie, z własną strukturą produktów, ich konfiguracją i wersjami, własnym zespołem, etapami, budżetem, rejestrem ryzyka i statusami. Jednocześnie posiada mechanizmy łatwego inicjowania i definiowania projektów „powtarzalnych” bądź „podobnych” na podstawie zdefiniowanych wzorców bądź prac wcześniej zrealizowanych.

System obsługuje cały cykl życia projektu i wszystkie występujące w nim procesy, od fazy przedprojektowej, poprzez etap inicjowania i definiowania, wszystkie etapy realizacyjne po zamknięcie projektu, na poziomie zarządzania projektem, zarządzania etapami (sterowanie etapem i zarządzanie końcem etapu) oraz dostarczaniem produktów.

Zarząd, kierownicy projektów oraz pozostali członkowie zespołu projektowego otrzymują proste narzędzie pomagające w planowaniu i realizacji projektu. Komunikacja odbywa się w sposób szybki, intuicyjny z pracochłonnością ograniczoną do minimum, bez potrzeby sporządzania dokumentacji papierowej, a informacja dociera tam gdzie powinna w określonej formie i zakresie.

GoQuality wspomaga w tym zakresie realizację wymogów systemów jakościowych ISO 9001, ISO 10007 oraz AQAP.

ZAINTERESOWANY PREZENTACJĄ GOQUALITY?

Skontaktuj się z nami.