Usługi IT > Wonderspace

Przedstawiamy Wonderspace

Wonderspace to biblioteka programistyczna umożliwiająca tworzenie wieloplatformowych aplikacji wykorzystujących 3D GUI do wizualizacji obiektów przestrzennych oraz informacji związanych z tymi obiektami. Bez specjalnych umiejętności z zakresu technologii obsługi grafiki 3D Wonderspace pozwala na wzbogacenie aplikacji o atrakcyjny, profesjonalny 3D GUI umożliwiający statyczną i dynamiczną prezentację modeli obiektów 3D.

Unikalną cechą Wonderspace jest możliwość łączenia 3D GUI z bazami danych w celu prezentacji ich zawartości w środowisku 3D.

Biblioteka wyposażona jest w silnik renderujący, łatwe w obsłudze API oraz oprogramowanie do wygodnego projektowania 3D GUI.

Wonderspace znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie w aplikacjach end userskich wymagane jest użycie 3D GUI. Został opracowany głównie dla producentów oprogramowania dla przemysłu, technologii, wojska, medycyny i nauki, choć nie są to wszystkie dziedziny, w których może znaleźć zastosowanie.

Wonderspace pozwala wyposażyć aplikacje oparte na bazach danych o unikalny 3D GUI – zwłaszcza w tych rozwiązaniach, których bazy danych gromadzą informacje o rzeczywistych obiektach przestrzennych: terenie i zlokalizowanych na nim obiektach, budowlach i konstrukcjach, maszynach i urządzeniach, pojazdach itp.

Wonderspace idealnie nadaje się do tworzenia systemów wizualizacji i dokumentacji procesów technologicznych, instalacji produkcyjnych, urządzeń i maszyn, produktów komercyjnych oraz obiektów architektonicznych i infrastrukturalnych.

Wonderspace znajduje też zastosowanie przy tworzeniu symulatorów i trenażerów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystujących wizualizację 3D.

Wonderspace pomaga tworzyć systemy informacji przestrzennej (GIS), przestrzenne wizualizacje terenu (3D maps), systemy monitorowania obiektów i instalacji, systemy zarządzania i kontroli obiektami w terenie (np. systemy klasy command and control dla wojska) i wiele innych.

Dzięki interfejsowi programowemu API możliwa jest integracja dowolnej aplikacji z Wonderspace. Interfejs API pozwala m. in. na zainicjowanie 3D GUI w aplikacji, załadowanie i wyświetlenie zaprojektowanych scen oraz zarządzanie zawartością sceny i cechami umieszczonych na niej obiektów (np. zmiana cech wizualnych modelu 3D, uruchomienie animacji) jako odpowiedź na akcję użytkownika lub jako zależność od zawartości zewnętrznych źródeł danych (np. baz danych aplikacji końcowego użytkownika).

ZAINTERESOWANY PREZENTACJĄ WONDERSPACE?

Chcesz otrzymać zestaw programów przybliżających możliwości Wonderspace?

Skontaktuj się z nami.