Aktualności

Usługi CRO

2KMM CRO jest zaufanym dostawcą kompleksowych usług i rozwiązań wspierających zarządzanie i realizację projektów badawczych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, medycynie i ochronie zdrowia.

Jako firma CRO (contract research organization) oferujemy profesjonalną realizację zadań w następujących obszarach badań klinicznych:

GoResearch™

GoResearch™ to w pełni zwalidowana, innowacyjna platforma internetowa do elektronicznego gromadzenia danych (Electronic Data Collection/Capture - EDC) z wykorzystaniem indywidualnie zaprojektowanych formularzy elektronicznych kart obserwacji klinicznej pacjentów (eCRF). Stworzona by dostarczać najwyższej jakości dane, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania. GoResearch™ spełnia wszystkie standardy branżowe, w tym wymagania 21 CFR Part 11 FDA oraz określone obszary GCP dotyczące danych elektronicznych.
GoResearch™ jest wyposażona również w elastyczny interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwia bezpieczną i niezawodną integrację systemów zewnętrznych z danymi elektronicznej dokumentacji źródłowej (eSource) oraz innych danych rzeczywistych (tzw. Real World Data).

więcej ...

GoResearch™ App

GoResearch™ App to dedykowana aplikacja mobilna dla pacjentów lub klinicystów, która wspiera gromadzenie danych w badaniach przy pomocy kwestionariuszy elektronicznych (np. ePRO lub eCOA) lub podłączonych urządzeń mHealth. W pełni zintegrowana z platformą eCRF zapewnia natychmiastowy transfer danych do bazy danych badań i bezpośrednią komunikację w formie alertów i / lub przypomnień. Dostępna dla systemów Android i iOS.

GoInsights™

GoInsights™ to uniwersalna platforma umożliwiająca swobodne tworzenie dowolnych narzędzi do gromadzenia danych lub prezentacji. Formularze ePRO, eCOA, eIC lub szkolenia badaczy mogą być budowane przy użyciu różnych komponentów edycyjnych i wzbogacone o treści multimedialne. Zaprojektowana do optymalnego działania i wygody użytkowników zarówno komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Może być uruchamiana w trybie samodzielnym lub zintegrowanym z platformą GoResearch™.

więcej ...

projektkowanie i przygotowanie eCRF
plany zarządzania danymi
plany walidacji danych
zarządzanie zapytaniami (queries)
kodowanie danych medycznych

wsparcie w procesie pisania protokołów
plany analizy statystycznej
projektowanie i analiza statystyczna
raporty z badań
randomizacja i zaślepianie

protokoły
broszury badaczy
raporty z badań klinicznych (CSR)
manuskrypty
abstrakty

zarządzanie projektami
przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją badania
rekrutacja ośrodków i pacjentów
monitorowanie badań
zarządzanie ośrodkami

Nasze doświadczenie

50.000 pacjentów

50 badań

14 krajów

3.328 badaczy

50 badań
50.000 pacjentów